vineri, 4 ianuarie 2013

Reprezentantul legal al unitatii medicale


Reprezentantul legal al unitatii medicale (manager, director, administrator, medic titular) are urmatoarele atributii:

  • initiaza, implementeaza si conduce sistemul de gestionare a deseurilor medicale;
  • asigura fondurile necesare pentru asigurarea functionarii sistemului de gestionare a deseurilor medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor prevazute la art. 45 alin. (5) ((5) Costurile operatiunii de eliminare se suporta de catre unitatea sanitara, in calitate de detinator de deseuri, aceasta suportand sanctiuni privind gestionarea necorespunzatoare a deseurilor.);
  • desemneaza o persoana, din randul angajatilor proprii, respectiv coordonatorul activitatii de protectie a sanatatii in relatie cu mediul, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea nr. 211/2011, cu modificarile ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum si de legislatia specifica referitoare la managementul deseurilor medicale in ceea ce priveste obligatiile detinatorilor / producatorilor de deseuri;
  • controleaza si raspunde de incheierea contractelor cu operatorii economici care transporta, trateaza si elimina deseurile rezultate din activitatile medicale;
  • controleaza si raspunde de colectarea, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;
  • poate delega atributiile mentionate la lit. d) si e) catre coordonatorul activitatii, de protectie a sanatatii in relatie cu mediul;
  • aproba planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitati medicale pe baza regulamentelor interne, a codurilor de procedura a sistemului de gestionare a deseurilor medicale periculoase din unitatea sanitara respectiva, in conformitate cu anexa nr. 4 la ordin;
  • aproba planul de formare profesionala continua a angajatilor din unitatea sanitara cu privire la gestionarea deseurilor medicale. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu