miercuri, 9 ianuarie 2013

Anexa 4 la Ordinul 1226/2012: Continutul cadru al planului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile medicale


SECTIUNEA 1: Cerinte legale privind continutul planului de gestionare

In conformitate cu legislatia in vigoare, planurile de gestionare a deseurilor contin, dupa caz, si luand in considerare nivelul geografic si acoperirea zonei de planificare, cel putin urmatoarele:

a) tipul deseurilor pe coduri, cantitatea si sursa deseurilor generate, precum si o evaluare a evolutiei viitoare a fluxurilor de deseuri;

b) schemele existente de colectare, tratare si principalele instalatii de eliminare a deseurilor rezultate din activitatile medicale;

c) o evaluare a necesarului de scheme de colectare, infrastructura necesara si, daca este cazul, investitiile legate de acestea;

d) informatii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentelor si capacitatii instalatiilor de tratare si/sau eliminare a deseurilor rezultate din activitatile medicale;

e) politici generale de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile medicale, inclusiv tehnologii si metode planificate de gestionare a deseurilor sau politici privind deseurile care ridica probleme specifice de gestionare.


De asemenea, Planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile medicale poate contine, luand in considerare nivelul geografic si acoperirea zonei de planificare, urmatoarele:

a) aspectele organizationale legate de gestionarea deseurilor, inclusiv o descriere a alocarii responsabilitatilor intre actorii publici si privati care se ocupa cu gestionarea deseurilor;

b) o analiza a utilitatii si a adecvarii utilizarii instrumentelor economice si de alta natura pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deseuri, luand in considerare necesitatea mentinerii unei bune functionari a pietei interne;

c) utilizarea unor campanii de sensibilizare si de informare adresate publicului larg sau unor categorii speciale.


SECTIUNEA a 2-a  Planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile medicale (propunere de continut)

   1. Informatii generale privind unitatea sanitara

   2. Situatia actuala privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile unitatii sanitare
   2.1. Proceduri si practici existente
   2.2. Responsabilitati privind gestionarea deseurilor
   2.3. Tipurile deseurilor pe coduri si cantitati de deseuri rezultate din activitatile medicale
   2.4. Localizarea si organizarea facilitatilor de colectare si stocare temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale
   2.5. Modul de tratare prin decontaminare termica la temperaturi scazute (abur, aer cald etc.) si modul de eliminare a deseurilor rezultate din activitatile medicale

   3. Obiective strategice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
   3.1. Prevenirea generarii deseurilor
   3.2. Colectarea, stocarea temporara, tratarea prin decontaminare termica la temperaturi scazute, analizarea rezultatului decontaminarii, eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale

   4. Masuri privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
   4.1. Colectarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
   4.2. Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale
   4.3. Transportul intern al deseurilor rezultate din activitatile medicale

   5. Identificarea si evaluarea optiunilor existente de tratare prin decontaminare termica la temperaturi scazute si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale

   6. Proceduri pentru situatii de urgenta
   6.1. Împrastieri accidentale de deseuri infectioase
   6.2. Împrastieri accidentale de chimicale periculoase

   7. Instruirea personalului

   8. Estimarea costurilor privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale

   9. Planul de actiune

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu